Rahmet peygamberi Sitesi

Dünya İslam Birliği - Uluslararası Peygamberi Tanıtma ve Destekleme Komisyonu

On Dördüncü Konu Evlenme ve Geçim Konusundaki Sünneti[1]

1. Sahih bir senedle Enes’ten rivâyet edildiğine göre Peygambersallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Dünyanızdan bana kadınlar ve hoş koku sevdirildi, namaz benim gözümün aydınlığı/mutluluk sebebim kılındı.” (Nesâî).
Şöyle buyurdu: “Ey gençler topluluğu! Sizden evlen-meye gücü yeten evlensin.” (Buhârî ve Müslim). “Sevimli ve doğurgan kadınlarla evlenin.”  (Ebû Dâvûd).
2. Peygambersallallahu aleyhi ve sellem hanımlarına karşı iyi davranır, onlarla iyi geçinirdi. Şöyle buyu-rurdu: “Sizin en hayırlınız hanımına karşı iyi davrana-nınızdır. İçinizde hanımına en iyi davranan ise benim.” (Tirmizî, İbn Mâce).

3. Hanımlarından birisi sakıncasız bir şeyi arzu ettiği zaman o konuda ona muvafakat gösterirdi. Medineli Müslümanların kızlarını grup grup Aişe’nin yanına gönderir, onunla oynamalarını isterdi. Su içeceği zaman su kabından Aişe’nin ağzını koyduğu yere ağzını kor ve o kaptan su içerdi. Onun kucağına yaslanır, başı onun kucağında iken Kur’an okurdu. Aişe hayızlı olduğu zaman ona izarını bağlamasını emreder ve onunla oynaşırdı.
4. İkindi namazını kılınca hanımlarını dolaşır, onlara yakınlaşır, hallerini hatırlarını sorardı. Gece olduğu zaman nöbet sahibi hanımının evine döner ve geceyi sadece onun yanında geçirirdi.
5. Geceleme, yanlarında kalma ve nafaka konu-sunda hanımları arasında eşit taksimat yapardı. Bazen hanımlarından herhangi birine diğerlerinin yanında elini uzatırdı.[2]

6. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gerek gecenin sonunda, gerekse gecenin başında hanımına yaklaşırdı. Gecenin başında cinsel ilişki kurduğunda bazen gusle-dip uyur, bazen de abdest alıp uyurdu.
O şöyle buyururdu: “Kadına arkasından yaklaşan lanetlenmiştir.” (Ebu Dâvûd). Yine o şöyle buyurdu: “Biriniz ailesi ile ilişkiye girmek istediği zaman: Allah’ım! Bizi şeytandan, şeytanı da bize vereceğin zürriyetten uzak tut! derse, eğer aralarında bir çocuk olması takdir olunmuşsa, şeytan ona hiçbir zaman zarar vermez.” (Buhârî ve Müslim).

7. Şöyle buyurdu: “Sizden biri bir kadın veya bir hizmetçi veya bir hayvan aldığında, onu alnından tutsun, Allah’a bereketle dua etsin, besmele çeksin ve şöyle dua etsin: Allah’ım! Bunun ve huyunun hayırlı olmasını senden diliyorum. Bunun ve huyunun şerrinden sana sığınırım.” (Ebu Dâvûd, İbn Mâce).
8. Evlenen bir kişiyi tebrik edeceği zaman ona şöyle derdi: “Allah mübarek etsin, Allah seni mutlu kılsın. Allah sizi (sevgide ve) iyilikte birleştirsin.” (Ebu Dâvûd, Tirmizî, İbn Mâce).

9. Yola çıkmak istediği zaman hanımları arasında kura çeker, kurada hangisi çıkarsa beraberinde onu götürür, geride kalanlara hiçbir telafide bulunmazdı.
10. Evlere, evlerin yapımına, yükseltilmesine, süs-lenmesine ve genişletilmesine önem vermezdi.
11. Peygambersallallahu aleyhi ve sellem kadın boşa-mış, rici talakla boşadığı kadına tekrar dönmüş, ha-nımlarından bir ay süreyle geçici olarak uzaklaşmış, fakat hiçbir zaman zıhar yapmamıştır.
 

 
--------------------------------------------------------------------------------

[1]    Zâdu’l-Me‘âd (1/149)
[2]    Zâdu’l-Me‘âd (1/149)