Rahmet peygamberi Sitesi

Dünya İslam Birliği - Uluslararası Peygamberi Tanıtma ve Destekleme Komisyonu

Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem’in Hizmetçi ve
Kölelere Merhameti:
İslâm’dan önce hizmetçi ve kölelerin hiçbir hak ve değerleri
yoktu. Allah dünyaya İslâm dinini lutfedince Peygamber
sallallâhu aleyhi ve sellem, zulmü bunlardan kaldırdı, onların haklarını
tanıdı, onlara zulmedenlere, haklarını tanımayanlara
ve aşağılayanlara acıklı bir azap olduğu uyarısını yaptı.
 

el-Ma’rûr b. Suveyd şunu anlattı: Ebû Zerr’i gördüm.
Üzerinde bir hulle (bir tür elbise) vardı. Kölesinin üzerinde
de aynı hullenin bir eşi vardı. Ona bunun sebebini sordum.
Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem zamanında birisiyle atıştıklarından
ve onu anası sebebiyle yerdiğinden, adamın Peygambersallallâhu
aleyhi ve sellem’e gidip olanları anlattığından ve
Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem’in kendisine şöyle dediğinden
bahsetti:
“Sen kendinde cahiliye (huyu) bulunan bir kimsesin.
Hizmetçileriniz, Allah’ın sizin ellerinizin altına emanet ettiği
kardeşlerinizdir. Kimin eli altında kardeşi varsa, ona yediğinden
yedirsin, giydiğinden giydirsin. Onlara güçlerinin yet168
Kırk Oturumda Sevgili Peygamberimiz sallallâhu aleyhi ve sellem
meyeceği ağır işler yüklemeyin. Yüklerseniz, onlara yardım
edin.”(241)
 

Bakınız, hizmetçiye zulmettiği, ona kötü davrandığı veya
malını yediği takdirde bunu kardeşine yapmış gibi olduğu
duygusunun Müslümanın kalbine yerleşmesi için, Peygamber
sallallâhu aleyhi ve sellem hizmetçiyi nasıl kardeş derecesine
getirmiştir. Sonra Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem onlara
iyilik etme, şefkat gösterme, ikramda bulunma, hizmet edilenin
yediği ve giydiği cinsten yedirme ve giydirmede titizlik
gösterilmesini emretti. Bundan dolayı Ebû Zerr radıyallâhu anh
hizmetçisine giydiği cinsten bir hulle giydiriyordu. Ayrıca
Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem bu hadiste, hizmetçiye güç
yetirilemeyen işler yüklenmesini yasakladı. Bunda yükümlülüklerinin
hafifletilmesi ve onlara yeterli miktarda dinlenme
ve teneffüs verilmesi hükmü vardır.
 

Ebû Mes’ûd el-Ensârî şöyle anlattı: Bir kölemi kırbaçla
dövüyordum. Arkamdan şöyle bir ses duydum: “Ebû Mes’ud!
Bil!” Öfkemden sesi tanıyamadım. Bana yaklaşınca, onun
Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem olduğunu gördüm. O yine:
“Ebû Mes’ud! Bil” dedi. Kırbacı elimden attım. O şöyle buyurdu:
“Ebû Mes’ud! Yüce Allah’ın, sana, senin bu köleye gücünün
yettiğinden daha fazla gücünün yettiğini bil.” Ben de:
Bundan sonra hiçbir köleyi asla dövmeyeceğim, dedim.
Bir rivâyette de şöyledir: Allah’ın Rasûlü! O köle, Allah
rızası için hürdür, dedim. Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem:
“Eğer öyle yapmasaydın seni ateş yakardı.”(242)
(241) Muttefekun aleyh.
(242) Müslim.
 

Kırk Oturumda Sevgili Peygamberimiz 169 sallallâhu aleyhi ve sellem
Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:
Kölesine tokat atan veya onu dövenin kefareti, o köleyi azat
etmesidir.”(243)
Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem, zayıfları kurtarmış,
köleleri azad etmiş, hizmetçilere acımış, kalpleri kırıkların
yanında yer alıp kırıklarını onarmış, gönüllerini ve kalplerini
canlandırmıştır.
 

Muâviye b. Suveyd b. Mukrin şöyle anlattı: Bir kölemize
tokat attım. Babam onu ve beni çağırdı. Sen de buna aynısını
yap dedi. Biz, Mukrin oğullarının Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve
sellem zamanında sadece bir hizmetçisi vardı. Bizden birisi o
bayan hizmetçiye tokat attı. Bunun üzerine Rasûlullah sallallâhu
aleyhi ve sellem: “Onu azat edin” dedi. Bundan başka hizmetçimiz
yok dediler. O da: “Öyleyse durumları düzelinceye
kadar bu hizmetçi kendilerine hizmet etsin. Düzelince onu
azat etsinler” dedi.(244)
İşte Muhammed sallallâhu aleyhi ve sellem, işte onun hizmetçi
ve kölelere karşı tutumu! İnsana özgürlük iddiasında
bulunanlarla, bu tutum ve davranışlar arasında ne büyük fark
var!
 

Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem’in hizmetçiye muamelesindeki
pratik örneklere bak! Enes b. Mâlik şöyle demiştir:
Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem’e on yıl hizmet ettim. Vallahi,
bana hiç “öf” demedi. Yaptığım bir şeyden dolayı “bunu
niçin yaptın?”; yapmadığım bir şeyden dolayı da “şöyle yapsan
olmaz mıydı?” demedi.(245)
(243) Ebû Dâvûd. el-Elbânî sahîh olduğunu söylemiştir.
(244) Müslim.
(245) Muttefekun aleyh.
 

170 Kırk Oturumda Sevgili Peygamberimiz sallallâhu aleyhi ve sellem
Bir başka ifade de şöyledir: “Bir şeyden dolayı beni asla
azarlamadı.”(246)
Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem hizmetçiye: “Bir ihtiyacın
var mı?” diye sorardı.(247)
Enes b. Mâlik şunu anlattı: Medîne halkından olan cariye,
Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem’in elinden tutar, işi
için Medîne’nin istediği bir yerine kadar götürmedikçe, elini
bırakmazdı.”(248)
(246) Müslim.
(247) Ahmed. el-Elbânî sahîh olduğunu söylemiştir.
(248) İbn Mâce. el-Elbânî sahîh olduğunu söylemiştir.

bizi takip edin

Find Rahmet peygamberi Sitesi on TwitterFind Rahmet peygamberi Sitesi on FacebookFind Rahmet peygamberi Sitesi on YouTubeRahmet peygamberi Sitesi RSS feed