ما را دنبال کنید

Find پیامبر رحمت (ص) وب سایت  on TwitterFind پیامبر رحمت (ص) وب سایت  on FacebookFind پیامبر رحمت (ص) وب سایت  on YouTubeپیامبر رحمت (ص) وب سایت  RSS feed

Latest image

What activities are planned in Greenville for Islam Awareness Week?

درس اول شجرهی مبارکه نسب آن حضرت (صلى الله عليه وسلم)

ایشان ابو القاسم: محمد فرزند عبدالله فرزند عبدالمطلب فرزند هاشم فرزند عبدمناف فرزند قصی فرزند کلاب فرزند مره فرزند کعب فرزند لؤی فرزند غالب فرزند فهر فرزند مالک فرزند النضر فرزند کنانه فرزند خزیمه فرزند مدرکه فرزند الیاس فرزند مضر پسر نزار پسر معدن پسر عدنان هستند.

تا اینجا مؤرخان و نسب شناسان در مورد پدران آن حضرت (صلى الله عليه وسلم) اتفاق نظر دارند.

البته روی این که عدنان از نوادگان حضرت اسماعیل پسر حضرت ابراهیم (صلى الله عليه وسلم) میباشد نیز همهی تاریخ نویسان متفق هستند.

نامهای مبارک آن حضرت (صلى الله عليه وسلم)

از جبیر پسر مطعم آمده است که آن حضرت (صلى الله عليه وسلم) فرمودند:" من نامهای متعددی دارم، من محمد هستم، و من «العاقب» ـ پیامبری که پس از او هیچ پیامبری نخواهد آمد ـ هستم".([1])

از ابو موسی أشعری آمده است که گفتند: پیامبر خدا (صلى الله عليه وسلم) خودشان را با نامهای مختلف برای ما معرفی کردند. و فرمودند:"من محمد و احمد و مقفی و حاشر و نبی التوبه، و نبی الرحمة هستم".([2])

احمد محمود، ابوالقاسم محمد، عقل کل مخزن سر الهي، رازدار هشت و چار

همنشين «لي مع الله» معني نون و القلم رهسپار «ليلة الاسری» سوی پروردگار

پاکی اصل آن حضرت (صلى الله عليه وسلم)

اصالت خانوادگی آن حضرت جای بحث ندارد. ایشان از بنوهاشم و از سلالهی قریش هستند. یعنی از بالاترین و سرشناسترین نسبهای عرب. و از اهل مکه ـ محبوبترین جای زمین نزد پروردگار ـ.

پروردگار یکتا میفرمایند:

[سوره انعام: 124]

{ خداوند بهتر مي‌داند كه (چه كسي را براي پيامبري انتخاب و) رسالت خويش را به چه كسی واگذار میکند}

ابو سفیان؛ سردار قریش قبل از اسلامش در مقابل هرقل پادشاه رومیان به بزرگی و اصالت و شرافت پیامبر خدا (صلى الله عليه وسلم) اعتراف کرد. در قصه مشهوری که هرقل برخی از تاجران مکه و ابوسفیان را پیش خود خواند، و در مورد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) پرسشهایی مطرح ساخت، از آن جمله این بود که از نسب خانوادگی پیامبر خدا (صلى الله عليه وسلم) پرسید. ابوسفیان در جواب گفت: او در بین ما عربها از جایگاه و مکانت خانوادگی بالائی برخوردار است. هرقل گفت: همیشه پیامبران از بین خانوادههای با اصالت ملتهایشان برانگیخته میشوند. ([3])

و پیامبر خدا (صلى الله عليه وسلم) دراین باره میفرمایند:" خداوند متعال از بین فرزندان حضرت ابراهیم، فرزندشان اسماعیل را انتخاب نمود. و از بین فرزندان اسماعیل کنانه را، و از بین فرزندان کنانه قریش را، و از بین قریش بنی هاشم را، و مرا از بین بنی هاشم انتخاب کرد. ([4])

و از پاکی نسب و اصالت آن مقام والای نبوت است که خداوند پدر و مادرش را در آن جامعهی دگرگون از زنا و فاحشگی حفظ نمود. و آن حضرت ثمرهی ازدواجی پاک بدور از پلیدی زنا و رابطههای نامشروع است.

آن حضرت (صلى الله عليه وسلم) میفرمایند:" من از ازدواجی پاک بدنیا آمدهام، و هیچ بوئی از پلیدیهای روابط نامشروع جاهلیت از زمان آدم (علیه السلام) تا اینکه پدر و مادرم مرا بدنیا آوردند، به من نچسپیده است".([5])

([1]). به روایت امام بخاری و امام مسلم نیشابوری.

([2]). به روایت امام مسلم نیشابوری.

([3]). به روایت امام بخاری و امام مسلم نیشابوری.

([4]). به روایت امام مسلم نیشابوری.

([5]). به روایت امام طبرانی در اوسط، و ألبانی این روایت را حسن دانسته است.