Rahmet peygamberi Sitesi

Dünya İslam Birliği - Uluslararası Peygamberi Tanıtma ve Destekleme Komisyonu

İbn Abbas radıyallahu anhuma’dan, şöyle dediği rivayet edilmiştir: “‘(Önce) en yakın akrabanı uyar.’ (Şuara, 214) âyeti nâzil olduğunda Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Safa tepesine çıkarak, ‘Ey Fihr oğulları! Ey Adiyyoğulları!’ diye Kureyş kabilesinin kollarına seslendi. İnsanlar toplanınca Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: ‘Ne dersiniz, şu vadide size saldırmak üzere olan süvarilerin olduğunu söylesem beni tasdik eder misiniz?’ diye sordu. Orada bulunanlar, ‘Evet, tasdik ederiz. Çünkü senin sadece doğruyu söylediğine şahidiz.’ dediler. Bunun üzerine Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: ‘(O halde bilin ki) kuş1
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin Doğruluğu
kusuz ben, önünüzde bekleyen şiddetli azap konusunda bir uyarıcıyım.’” (Muttefekun aleyh)
Hadisin Kısa Anlamı
Bu hadis, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in, daha önce gizli olan davetini açıkça ilan etmeye başladığını göstermektedir. Davetini çok açık bir şekilde duyurmak/ilan etmek için Kureyş kabilesinin kollarını bir araya getirmişti.
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, tepenin başındaydı ve tepenin eteklerindekilerin tamamını görüyordu. İnsanlar da, tepenin bir eteğinde idiler ancak onlar tepenin diğer tarafındakileri göremiyorlardı.
Hatta onlar açısından tepenin diğer tarafı görünmeyen bir şeydi. Ardından Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, öncelikli olarak korkmaları ve sakınmaları gereken gaybî bir konuyu tam anlamıyla kavratabilmek için, doğru sözlülüğüne onları şahit tutarak bunu onlara itiraf ettirdi ki, bu gaybî konu, yüce Allah’ın, Kendisine ortak koşan herkesi yakalayacak olan azabıydı.
Hadisten Çıkarılacak Dersler
1- Müslümanın, davette kullanabileceği en güçlü vesile doğrulukla süslenmesidir.
2- En çok korkulması ve sakınılması gereken şey, şirkin tuzaklarına düşmektir.
3- Davet edilen kişinin, davet edilmeden önce, davet edilen bütün iyilikleri davetçide görmesi gerekir.

Sorular
* Hadis metnini ezberden oku.
* Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, Kureyş kabilesi ile konuşmak için niçin Safa tepesine çıktı?
* Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, kendilerine “Ne dersiniz, şu vadide size saldırmak üzere olan süvarilerin olduğunu söylesem, beni tasdik eder misiniz?” diye sorduğunda, Kureyş ne cevap verdi?

Prof. Âdil b. Ali el-Şiddî
Uluslarararası Peygamber'i Tanıtma ve
Destekleme Komisyonu Genel Sekreteri

bizi takip edin

Find Rahmet peygamberi Sitesi on TwitterFind Rahmet peygamberi Sitesi on FacebookFind Rahmet peygamberi Sitesi on YouTubeRahmet peygamberi Sitesi RSS feed