Rahmet peygamberi Sitesi

Dünya İslam Birliği - Uluslararası Peygamberi Tanıtma ve Destekleme Komisyonu

BEŞİNCİ HADİS

Rebia b. Abbâd ed­Deylî’den, şöyle dediği rivayet edil­ miştir: “Cahiliye döneminde Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i Zü’l­Mecâz çarşısında gördüm; şöyle diyordu: “Ey insanlar! ‘La ilâhe illallah’ deyin, kurtulun!” O bunu de­ falarca tekrarlıyor, çevresinde toplanmış olan insanlar da onu izliyordu.” (İbn Huzeyme, İbn Hibbân ve diğer hadis âlimleri. İbn Mulakkin, hadisi sahih kabul etmiştir.)

Hadisin Kısa Anlamı

Bu hadis, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in, kendisi­ ne çağrıda bulunduğu kelime­i tevhidi nasıl açıkladığını gös­ teriyor. Evet, o, insanlara tekrar tekrar şöyle diyordu: “‘La ilâhe illallah’ deyin, kurtulun!” Yani, Allah Teâlâ’dan başka gerçek anlamda kulluk edilecek bir varlık olmadığına iman edin. Şüphesiz ihlas dışında kişiyi kurtaracak hiçbir

Siyer-i Nebi Konusunda Kırk Hadis

şey yoktur. Kul, Allah’ın dışında kendisine ibadet edilen her şeyden ancak bu kelimeyle kurtulur ve ibadetini sadece O’na yapar.

Hadisten Çıkarılacak Dersler

1­ İslam’da kendisine davet edinilen ilk şey, Kelime­i Tevhid’dir.

2­ Kurtuluş ve başarı bu kelimeye bağlıdır. Bu kelime olmaksızın başarıya ve kurtuluşa giden bir yol yoktur.

3­ Davetçilerin, Allah’ın dini için davette bulunması ve harekete geçmesi gerekir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sel- lem, Arap kabilelerine İslam’ı sunmak için Mekke’den çıka­ rak onların çarşılarına giderdi.

4­ Allah’a davet yolunda eziyetlere sabretmek. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah’a davet yolunda ayakları kanayıncaya kadar eziyet görmüştü, ancak bunlar bile onu davetten alıkoymamıştı.

Sorular

* Hadis metnini ezberden oku.

* Kelime­i Tevhid nedir? Bu cümlenin anlamı nedir?

* Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, davet için niçin Zü’l

Mecâz çarşısını seçti?

bizi takip edin

Find Rahmet peygamberi Sitesi on TwitterFind Rahmet peygamberi Sitesi on FacebookFind Rahmet peygamberi Sitesi on YouTubeRahmet peygamberi Sitesi RSS feed