Rahmet peygamberi Sitesi

Dünya İslam Birliği - Uluslararası Peygamberi Tanıtma ve Destekleme Komisyonu

ALTINCI HADİS

Ebu Eyyûb radıyallahu anh’dan rivayet edildiğine göre, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yolculuktayken önüne çıkan bir bedevî, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in devesi­ nin yularını veya dizginini tuttu, ardından da “Ey Allah’ın Rasûlü (veya ey Muhammed!) Beni cennete yaklaştıracak ve cehennemden uzaklaştıracak şeyi haber ver!” dedi.

Ebu Eyyûb dedi ki: “Bunun üzerine Peygamber sallalla- hu aleyhi ve sellem sustu. Sonra ashabına baktı ve “Başarıya ulaştırıldı (veya hidayete ulaştırıldı).” buyurdu. Ardından, bedevîye, “Nasıl demiştin?” diye sordu. Bedevî, sorduğu şeyi tekrar etti. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi

Siyer-i Nebi Konusunda Kırk Hadis

ve sellem şöyle buyurdu: “Allah’a ibadet eder, O’na hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Namazı dosdoğru kılar, zekâtı ve- rir ve sıla-i rahim de yaparsın/akrabalarını da gözetirsin. Şimdi deveyi bırak!” [Müslim]

Hadisin Kısa Anlamı

Bu hadis, Allah Teâlâ’ya ibadette tevhid ve ihlasın ye­ rini/önemini, başarılı kılınan kimsenin nasıl hidayete ulaş­ tığını açıklamaktadır. Bu adam, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’e, kendisini cennete yaklaştıracak ve cehennemden uzaklaştıracak bir şey söylemesini istemiş, bunun üzerine Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmuştur:

“Allah’a ibadet eder, O’na hiçbir şeyi ortak koşmaz- sın.” Böylelikle o bedevîye Allah’a ibadeti emrederken, Allah’a ortak koşmayı da yasaklamıştır.

İşte, Allah Teâlâ’nın buyurduğu gibi, bütün peygam­ berlerin daveti budur:

“Andolsun Biz, ‘Allah’a kulluk/ibadet edin, tâğûttan kaçının.’ diye (emretmeleri için) her ümmete bir peygamber gönderdik.” (Nahl, 36)

Ka rler, Allah’a, başkalarını ortak koşuyorlardı. Gö­ rünürde Allah’a ibadet ediyorlar ancak O’nunla birlikte Allah’ın ortağı olduğunu iddia ettikleri birtakım putlara da ibadet ediyorlardı.

Bu emrin ardından Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, namaz, zekât ve akrabayı gözetmeyi de emretti. Ki bu, şe­

Siyer-i Nebi Konusunda Kırk Hadis

re ve ayrıcalığını gösterme adına, “genel” olan emirden sonra “özel”den bahsetme bağlamındadır.

Hadisten Çıkarılacak Dersler

1­ Tevhid, cennete girmenin ve cehennemden kurtul­ manın nedenidir. Bu da, sadece Allah’a ibadet etmek ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmamakla gerçekleşir.

2­ İhlas ile Allah Teâlâ’ya ibadet etmek, ancak O'na ortak koşulan şeyleri terk ederek gerçekleşir.

3­ Namaz, zekat ve sıla­i rahimin/akrabayı gözetmenin konumundan ve öneminden bahsetme.

4­ Dinî konularda, cennete girme ve cehennemden kurtulma yolları hakkında soru sormanın hoş görülmesi.

Sorular

* Hadis metnini ezberden oku.

* Allah’a ibadet emrinin akabinde niçin şirke dair ne­ hiy/yasak gelmiştir?

* İbadetlerden bahsedilmesinin ardından namaz, zekat ve akrabayı gözetmekten söz etmenin anlamı nedir?

bizi takip edin

Find Rahmet peygamberi Sitesi on TwitterFind Rahmet peygamberi Sitesi on FacebookFind Rahmet peygamberi Sitesi on YouTubeRahmet peygamberi Sitesi RSS feed