Rahmet peygamberi Sitesi

Dünya İslam Birliği - Uluslararası Peygamberi Tanıtma ve Destekleme Komisyonu

ON ALTINCI HADİS

Muaviye b. Hakem es­Sülemî radıyallahu anh’dan, şöyle dediği rivayet edilmiştir: “Bir defasında Rasûlullah sallalla- hu aleyhi ve sellem ile birlikte namaz kılarken cemaatten bir adam hapşırdı. Ben hemen, “Yerhamukallah / Allah sana rahmet etsin!” dedim. Cemaat bana fena bir şekilde baktı. Bunun üzerine ben “Vay başıma gelenler! Size ne oluyor ki, bana böyle bakıyorsunuz?!” dedim. Ardından elleriyle uyluklarına vurmaya başladılar. Onların beni susturmaya çalıştıklarını görünce sustum. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sel-

Siyer-i Nebi Konusunda Kırk Hadis

lem namazı bitirdiğinde, ­anam­babam ona feda olsun, ne daha önce ne daha sonra ondan daha güzel öğreten bir muallim gördüm!­ vallahi beni ne azarladı, ne dövdü ne de sövdü. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Şüphesiz bu namazda, insan sözünden herhangi bir şey söylemek doğru değildir. Namaz, ancak tesbih, tek- bir ve Kur’an okumaktan ibarettir.” [Müslim]

Hadisin Kısa Anlamı

Bu hadiste, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in, üm­ metine olan şefkatinin en kapsamlı şekliyle ortaya çıktığı bir eğitim noktası görüyoruz. Onun bu sahabîyi, sövmeden veya şiddet göstermeden eğittiğini görüyoruz. O sahabî, tüm bunları (sövme ya da şiddeti) veya bir bölümünü, na­ mazdaki konuşması sırasında sahabenin uygulamasından dolayı endişeli bir şekilde bekliyordu. Ancak o durumu aşan ve gelecekteki nesilleri de eğiten, eğitimdeki bu eşsiz üslupla karşılaşınca şaşırdı.

Hadisten Çıkarılacak Dersler

1­ Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in sahip olduğu ahlâkın büyüklüğünün açıklanması.

2­ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in, cahile karşı eş­ siz şefkati, ümmetine merhameti ve şefkati.

3­ Cahile şefkat göstermede, onu güzel bir şekilde eğit­ mede ve ona yumuşak davranmada Rasûlullah sallallahu aley- hi ve sellem’in ahlâkıyla ahlâklanmanın önemi.

Siyer-i Nebi Konusunda Kırk Hadis

4­ Namazda, tesbih, tekbir ve Kur’an okuma dışında konuşmanın haram oluşu.

Sorular

* Hadis metnini ezberden oku.

* Bu sahabî, niçin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in tavrını garip karşıladı?

* Bu sahabînin durumu değerlendirmesi nasıldır?

bizi takip edin

Find Rahmet peygamberi Sitesi on TwitterFind Rahmet peygamberi Sitesi on FacebookFind Rahmet peygamberi Sitesi on YouTubeRahmet peygamberi Sitesi RSS feed