Rahmet peygamberi Sitesi

Dünya İslam Birliği - Uluslararası Peygamberi Tanıtma ve Destekleme Komisyonu

ON SEKİZİNCİ HADİS

Abdurrahman b. Ebi Leyla, babasından, şöyle dediğini rivayet eder: “Üseyd b. Hudayr radıyallahu anh salih, şaka­ cı ve güleryüzlü biriydi. Bir defasında, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in yanında topluluğu güldürürken Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem (şaka olarak) bir çöpü onun böğrüne (ha fçe) dürttü. Bunun üzerine Üseyd, “Canımı yaktın.” dedi. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, “(O halde) kısas yap.” buyurdu. Üseyd, “Ey Allah’ın Rasûlü, senin üzerin­ de gömlek var. Benim üzerimde ise gömlek yoktu.” dedi. Bunun üzerine Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem gömleğini yukarı doğru kaldırdı. Ardından Üseyd, Rasûlullah sallallahu

Siyer-i Nebi Konusunda Kırk Hadis

aleyhi ve sellem’i bağrına basıp onun bedenini öpmeye baş­ ladı. Üseyd, “Anam­babam sana feda olsun ey Allah’ın Rasûlü! İşte ben bunu istiyordum.” dedi. [Ebu Davud ve Hâkim rivayet etmiştir. Hâkim, hadisin isnadının sahih olduğunu söyler. Zehebî de onunla aynı görüştedir.]

Hadisin Kısa Anlamı

Bu hadis, kendisinden sadece hak sözün ve hükmün çıktığı Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in mizah yönünü or­ taya koyar. Bu hadiste, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şakayla bir değnek veya benzeri bir şeyle Üseyd radıyallahu anh’ın böğrüne dürtmüş, Üseyd de canının acıdığını iddia etmişti.

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in kısas yapması tek­ li ni değerlendiren Üseyd, hakkını tam bir şekilde almak isteyerek Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’den, mübarek be­ deninin üzerindeki elbiseyi çıkarmasını istedi.

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, bunu olumlu karşıla­ yıp gömleğini kaldırınca Üseyd, Peygamber sallallahu aley- hi ve sellem’in bedenini öpme şere ne ulaştı, ona sarıldı ve öperek hakkını aldı!

Hadisten Çıkarılacak Dersler

1­ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in, ashabıyla olan şakalaşması ve ashabının yanında yaptıkları şakalar.

2­ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in adaletinin mü­ kemmelliği.

Siyer-i Nebi Konusunda Kırk Hadis

3­ Ashabın, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’e olan sevgileri, onun mübarek bedenine teberrüken dokunma istekleri.

4­ Doğruyu söyleme ve doğruyla hükmetme çizgisin­ den dışarı çıkarmayacak şekilde mizah yapmanın meşru­ iyeti.

Sorular

* Hadis metnini ezberden oku.

* Bu hadisi açıklayan nebevî karakter nedir?

* Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’den kısas talep eden

sahabînin adı nedir?

* Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’den kısas talep eden

sahabînin gerçekten canı yanmış mıydı?

bizi takip edin

Find Rahmet peygamberi Sitesi on TwitterFind Rahmet peygamberi Sitesi on FacebookFind Rahmet peygamberi Sitesi on YouTubeRahmet peygamberi Sitesi RSS feed