Rahmet peygamberi Sitesi

Dünya İslam Birliği - Uluslararası Peygamberi Tanıtma ve Destekleme Komisyonu

YİRMİ İKİNCİ HADİS

Abdullah b. Amr, babası radıyallahu anhuma’dan, şöyle dediğini rivayet etmiştir:

“Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in hiçbir zaman (bir yere) dayanarak (yemek) yediği görülmemiştir. Arkasında iki korumanın yürüdüğü de görülmemiştir.” [Ebu Davud. el- Elbânî, hadisi sahih kabul etmiştir.]

Hadisin Kısa Anlamı

Bu hadis, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in sahip ol­ duğu tevazuyu açıklamaktadır. O, kibir ve Allah Teâlâ’nın nimetlerini küçümsemek anlamına geldiği için bir yere/ şeye dayanarak yemek yemezdi.

Aynı şekilde o, hükümdarların yaptığı gibi arkasından insanların yürümesinden de hoşlanmazdı. Tam aksine o, tevazu göstererek topluluğun arasında ya da onların arka­ sında yürürdü.

Siyer-i Nebi Konusunda Kırk Hadis

1­ Ashab radıyallahu anhum’un, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in bütün durum ve davranışlarını aktarmaya verdik­ leri önem.

2­ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in tevazusu ve kü­ çümsemeksizin Allah’ın nimetlerine şükrü.

3­ Bir topluluğun büyüğünün, onların önünde yürüme­ sinin ve insanların da saygı için onun arkasında yürümesi­ nin hoş görülmemesi.

Sorular

* Hadis metnini ezberden oku.

* “Arkasında iki adamın yürüdüğü...” cümlesinin anla­ mı nedir?

* Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, niçin kendisinin ar­ kasından bir topluluğun yürümesinden hoşlanmazdı?

bizi takip edin

Find Rahmet peygamberi Sitesi on TwitterFind Rahmet peygamberi Sitesi on FacebookFind Rahmet peygamberi Sitesi on YouTubeRahmet peygamberi Sitesi RSS feed