Rahmet peygamberi Sitesi

Dünya İslam Birliği - Uluslararası Peygamberi Tanıtma ve Destekleme Komisyonu

YİRMİ ÜÇÜNCÜ HADİS

Ömer b. Hattab radıyallahu anh’dan rivayet edildiğine göre, o, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in, hanımlarına yaklaşmaması konusunda şunu anlattı:

“Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hasır üzerinde bulunuyordu. Kendisiyle hasır arasında hiçbir şey yoktu. Başının altında, içi lif dolu meşin bir yastık vardı. Ayakla­ rının yanında dökülmüş biraz karaz ve başının ucunda asılı birkaç deri bulunuyordu. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in böğründe hasırın izlerini gördüm de ağladım.” (Muttefekun aleyh)

Siyer-i Nebi Konusunda Kırk Hadis

Hadisin Kısa Anlamı

Bu, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in, hanımlarına yanaşmama konusundaki uzun bir hadisin bir bölümüdür. Bu bölümde, Ömer b. Hattab radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in ev eşyalarının nasıl olduğunu anla­ tıyor.

Ömer bu evde, hükümdarların ve vezirlerin evlerinde bulunan eşyalar bir yana, halk tabakasından olan insanla­ rın evlerinde bile bulunan şeyleri bulamadı.

Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh, Peygamber sallalla- hu aleyhi ve sellem’in halinden dolayı ağladı. Nasıl ağlamasın ki?! O, Allah’ın yarattığı en önemli insanın yanına giriyor ancak onun mübarek böğründe hasırın izini buluyor! Üs­ telik birçok değersiz insan atlas, hulle ve kaftanlar içinde yaşarken!

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in tevazusu hakkında yüce Rabbi şöyle buyuruyor:

“Dilerse sana bundan daha güzelini, içinden ır­ maklar akan cennetleri verebilecek olan, sana saray­ lar kurabilecek olan Allah’ın şanı yücedir.” (Furkan, 10)

Hadisten Çıkarılacak Dersler

1­ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in tevazusunun mükemmelliği.

2­ Ashab radıyallahu anhum’un Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’e duydukları sevginin büyüklüğü.

Siyer-i Nebi Konusunda Kırk Hadis

3­ Tebaasından zayıf kimselerin hayat şartlarını/stan­ dartlarını anlayabilmesi için komutanın da onlar gibi (basit/ sade) bir yaşam sürmesi daha hayırlıdır.

Sorular

* Hadis metnini ezberden oku.

* Lif nedir?

* Ömer b. Hattab’ı ağlatan şey nedir?

bizi takip edin

Find Rahmet peygamberi Sitesi on TwitterFind Rahmet peygamberi Sitesi on FacebookFind Rahmet peygamberi Sitesi on YouTubeRahmet peygamberi Sitesi RSS feed