Rahmet peygamberi Sitesi

Dünya İslam Birliği - Uluslararası Peygamberi Tanıtma ve Destekleme Komisyonu

YİRMİ YEDİNCİ HADİS

Abdullah b. Büreyde, babası radıyallahu anhuma’dan, şöyle dediğini rivayet etmiştir: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bize hutbe verirken, Hasan ve Hüseyin, üzerlerinde kırmızı birer gömlek olduğu halde düşe kalka (mescide) ge­ liverdiler.

Bunun üzerine Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem hemen inip onları aldı ve onlarla birlikte minbere geri çıktı. Sonra da şöyle buyurdu:

“Allah doğru söyledi: Mallarınız ve çocuklarınız ancak imtihan vesilesidir.” (Teğâbun, 15) Bunları gördüm, sabredemedim.” Ardından hutbeye başladı. [Sünen sahipleri. İbn Huzeyme, İbn Hibban ve Hâkim, hadisin sahih olduğunu söylemiş, Zehebî de muvafakat etmiştir.]

Siyer-i Nebi Konusunda Kırk Hadis

Hadisin Kısa Anlamı

Bu hadiste, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in, torun­ ları Hasan ve Hüseyin radıyallahu anhuma’nın elbiseleri içinde düşe kalka geldiklerini gördüğünde, onlara duyduğu mer­ hamet ve şefkatten dolayı hutbesini nasıl kestiğini görüyo­ ruz. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbeden indi ve onla­ rı alıp minbere çıktı. Sonra hutbesine geri döndü. Bu olay, çocuğun Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in sünnetindeki konumunu, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in merhameti­ nin ve şefkatinin kemâlini göstermektedir.

Hadisten Çıkarılacak Dersler

1­ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in çocuklara olan merhametinin büyüklüğü.

2­ Çocukların mescide girmesinin caiz olduğu.

3­ Hutbede, çocukları minbere çıkarmanın caiz olduğu. 4­ (Sırf) kırmızı olmayan elbise giymenin caiz olduğu.

Sorular

* Hadis metnini ezberden oku.

* Hasan ve Hüseyin radıyallahu anhuma’nın, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nezdindeki konumu nedir?

* Bu hadiste, çocukların tne olma yönü nedir?

bizi takip edin

Find Rahmet peygamberi Sitesi on TwitterFind Rahmet peygamberi Sitesi on FacebookFind Rahmet peygamberi Sitesi on YouTubeRahmet peygamberi Sitesi RSS feed