Barmhjertighedens Profet Website

Muslim World League - Global Commission for Introducing the Messenger

Vi afslutter denne forskning med Alphonse de Lamartines ord i 'Histoire de la Turquie': ‘Aldrig har noget menneske, frivilligt eller ufrivilligt, sat sig et højere mål, eftersom dette mål var overmenneskeligt; at undergrave den overtro, der var kommet imellem skabningen og dens Skaber, at give Gud til mennesket og mennesket til Gud; at genoprette de rationelle og hellige ideer om guddommelighed midt i kaoset af materielle og forvrængede afguder.

1. At tro på profetens(Guds velsignelse og fred over ham) e budskab og på, at han blev sendt til hele menneskeheden; islams budskab er således ikke begrænset til en bestemt gruppe mennesker eller en bestemt periode. Gud, den Ophøjede, siger: 

(Velsignet være Han, som sendte Koranen ned til sin tjener, så han kunne advare menneskeheden.)   (25:1)

2. At tro på, at profeten(Guds velsignelse og fred over ham) e er ufejlbarlig i sager, der vedrører Deen. Gud, den Ophøjede, siger:

1. Profeten(Guds velsignelse og fred over ham) e var analfabet. Han kunne hverken læse eller skrive. Han levede blandt folk, som også var analfabeter. Derfor kan man ikke hævde, at Muhammed e havde skrevet Koranen! Gud, den Ophøjede, siger:

(Du har ikke læst nogen bog før denne, ej heller har du skrevet en med hånden; i så fald ville løgnerne have tvivlet.)   (61:6)

Beviser fra Koranen: 1. Gud, den Ophøjede, siger:(Muhammed er ikke far til nogen af jeres mænd, men (han er) Guds sendebud, og profeternes forsegling.)  (33:40)


2. Jesus(Guds velsignelse og fred over ham) e bragte det glade budskab om Muhammed i evangeliet. Gud, den Ophøjede, siger:

(Og husk, at Jesus, Marias søn, sagde: "O Israels børn! Jeg er Guds sendebud (sendt) til jer, og bekræfter Loven, (der kom) før mig, og bringer jer det glade budskab om en profet, der kommer efter mig, hvis navn skal være Ahmad.”)   (61:6)

Beviser fra Sunnah:

Da profetens første hustru Khadija, i hvem Gud finder behag, var død, giftede profeten(Guds velsignelse og fred over ham) e sig med 11 kvinder; alle var fraskilte og voksne, undtagen A'ishah, i hvem Gud finder behag. Seks af hans hustruer kom fra Quraish-stammen, fem kom fra andre arabiske stammer, og en kom fra de koptiske kristne i Egypten. Hun var mor til Ibrahim. Profeten(Guds velsignelse og fred over ham) e sagde:

‘Hvis I har koptere under jeres styre, skal I behandle dem godt, for imellem os er der et løfte og et slægtskab.'   (Abdurrazaaq #19325)

1. Den tyske digter, Goethe, sagde: ‘Jeg ledte i historien efter et forbillede for menneskene og fandt, at det var Muhammed(Guds velsignelse og fred over ham) e.'

1. Profetens nære forhold til sine venner: Dette er velkendt, eftersom vi har detaljerede beretninger om hans livshistorie. Profeten(Guds velsignelse og fred over ham) e er det eksempel, som vi skal efterfølge i alle henseender. Jareer b. Abdullah, i hvem Gud finder behag, sagde: ‘Profeten(Guds velsignelse og fred over ham) e afviste mig ikke, efter jeg var konverteret til islam. Han smilede altid, når han så på mig. Engang beklagede jeg mig til ham over, at jeg ikke kunne sidde fast på en hest, og så slog han mig mildt med håndfladen på brystet og bønfaldt Gud og sagde:

ytringsfrihed.jpg

Henvendelse til det danske folk
Ytringsfrihed og retten til at have sin egen mening er garanteret i Islam og er et af Islams væsentligste bidrag til verden for mere end 1400 år siden. Faktisk sikrer alle himmelsk åbenbarede religioner, trosretninger og love mennesket retten til at tænke og udtrykke sig frit, for så vidt sådanne ytringer ikke fører til hån eller diskrimination af andre eller opildner til had grundet religion eller race. En af de værste former for religiøs diskrimination er latterliggørelse af profeterne og budbringerne.
I forbindelse med vore fortsatte bestræbelser på at mindske følgevirkningerne af de danske karikaturer, har vi flere gange besøgt Danmark. Vi har oplevet danskerne som et fredselskende folk, der opskatter sameksistensen mellem forskellige kulturer, civilisationer og religioner, og derfor er vi overbeviste om, at genoptrykket af de forhånende tegninger ikke er typisk for det danske folk.

Hind Abu Haalah at-Tamimi, i hvem Gud finder behag, beskriver profeten  på følgende måde:
Guds sendebud e var et fantastisk og fremragende menneske. Hans ansigt lyste som fuldmånen. Han var middelhøj, ikke for høj og ikke for lille. Han havde et stort hoved, og hans hår bølgede. Han havde skilning, hvis hans hår blev langt, men normalt gik hans hår ikke længere end til øreflipperne. Han var ved godt helbred. Hans pande var bred. Hans øjenbryn var naturligt velformede, og voksede ikke sammen.

Sprog

Følg os

Find Barmhjertighedens Profet Website  på TwitterFind Barmhjertighedens Profet Website  på FacebookFind Barmhjertighedens Profet Website  på YouTubeBarmhjertighedens Profet Website  RSS feed