Barmhjertighedens Profet Website

Muslim World League - Global Commission for Introducing the Messenger

Fasting in Shawwal

Vedhæftede billeder

ytringsfrihed.jpg
ytringsfrihed.jpg

Henvendelse til det danske folk
Ytringsfrihed og retten til at have sin egen mening er garanteret i Islam og er et af Islams væsentligste bidrag til verden for mere end 1400 år siden. Faktisk sikrer alle himmelsk åbenbarede religioner, trosretninger og love mennesket retten til at tænke og udtrykke sig frit, for så vidt sådanne ytringer ikke fører til hån eller diskrimination af andre eller opildner til had grundet religion eller race. En af de værste former for religiøs diskrimination er latterliggørelse af profeterne og budbringerne.
I forbindelse med vore fortsatte bestræbelser på at mindske følgevirkningerne af de danske karikaturer, har vi flere gange besøgt Danmark. Vi har oplevet danskerne som et fredselskende folk, der opskatter sameksistensen mellem forskellige kulturer, civilisationer og religioner, og derfor er vi overbeviste om, at genoptrykket af de forhånende tegninger ikke er typisk for det danske folk.I muslimers opfattelse er alle profeter, inklusive Moses, Jesus og Muhammad, fred være med dem alle i en særstatus, der skulle friholde dem fra hån eller latterliggørelse. De bør respekteres af alle mennesker i stedet for at der skal rettes falske anklager mod dem.
Vi var meget overraskede over den forbindelse, der blev knyttet mellem sigtelse mod nogle enkeltstående mennesker om at ville hævne sig på en af tegnerne og en bevidst hån af samtlige muslimske nationer dybt ind i deres inderligste religiøse hjerterum ved genoptrykning af tegningerne. Vi vil her understrege, at Islam fordømmer enhver handling, der svækker samfundets sikkerhed, i særdeleshed drab og ildspåsættelse. Faktisk savner muslimer stadig en formel afstandstagen overfor genoptryk af de forhånende tegninger fra relevante myndigheder. Vi er overbeviste om, at en afstandstagen vil kunne medvirke til at forhindre yderligere gentagelse af sådanne ulykkelige tiltag.
Slutteligt vil vi gerne opfordre alle fornuftige og fredselskende mennesker samt økonomiske og kulturelle organisationer til at anstrenge sig til det yderste for at sikre gode kulturelle og økonomiske relationer mellem folk fra Danmark og den muslimske verden.


Det Globale Program til at gøre Barmhjertighedens Profet kendt Henvendelse til det danske folk

BilagStørrelse
henvendelse_til_det_danske_folk.pdf280.53 kB

Følg os

Find Barmhjertighedens Profet Website  på TwitterFind Barmhjertighedens Profet Website  på FacebookFind Barmhjertighedens Profet Website  på YouTubeBarmhjertighedens Profet Website  RSS feed