Rahmet peygamberi Sitesi

Dünya İslam Birliği - Uluslararası Peygamberi Tanıtma ve Destekleme Komisyonu

On Beşinci Konu  Yeme ve İçme Konusundaki Sünneti[1]
 

A- Yemek Konusundaki Sünneti:1. Var olanı reddetmez, bulunmayanı araştır-mazdı. Önüne temiz yiyeceklerden ne getirilirse yer, ancak içinin almadığı bir şeyi kendisi yemez, başka-larına da haram kılmazdı. Sevmediği bir şeyi yemeye kendisini zorlamazdı. Hiçbir yemeğe de kusur bul-mazdı. İştahı olursa yer, olmazsa yemezdi. Nitekim alı-şık olmadığı için keler yememişti.
2. Bulduğunu yer, bulamazsa sabrederdi. Hatta açlıktan karnına taş bağladığı olurdu. Aylar geçtiği hal-de evinde ateş yanmadığı zamanlar olurdu.
3. Peygambersallallahu aleyhi ve sellem beslenme ko-nusunda kendisini bir çeşit gıdaya hapsedip, diğerlerini tamamen terk edecek bir tutum içinde olmazdı.

4. Peygambersallallahu aleyhi ve sellem helva ve bal yerdi ve bunları severdi. Deve, koyun ve tavuk eti, toy kuşu eti, yaban eşeği ve tavşan eti ve deniz hayvanları yedi, kebap yedi. Yaş ve kuru hurma yedi. Etli ekmek yedi. Zeytinyağıyla ekmek yedi. Yaş hurmayla birlikte kavun yedi. Pişmiş kabak yedi. Bu yemeği severdi. Kurutulmuş et yedi. Kuru hurmayı tereyağıyla yedi.
5. Eti severdi, en sevdiği et ise koyunun budu ve ön kısmıdır.
6. Geldiğinde kendi beldesinin meyvesinden yerdi, bundan perhiz yapmazdı.
7. Çoğunlukla yemeği yere konulan bir sergi üzerinde yerdi.
8. Sağ elle yemeyi emreder, sol elle yemeyi ya-saklardı. Şöyle derdi: “Şeytan soluyla yer ve soluyla içer.” (Müslim).
9. Üç parmağıyla yer, bitirdiği zaman onları yalardı.

10. Dayanarak yemek yemezdi. Dayanmaksa üç türlüdür: Birincisi yana dayanmak. İkincisi bağdaş kurup oturmak. Üçüncüsü bir eline dayanıp, diğeriyle yemektir. Her üçü de kötülenmiştir. Peygambersallal-lahu aleyhi ve sellem yemek yerken kalçalarının üzerine oturur ve bacaklarını dikerdi. Şöyle dedi: “Ben ancak bir kulun oturuşu gibi oturur, bir kulun yediği gibi yerim.”
11. Yemeğe elini uzattığı zaman besmele çeker, yemek yiyen kişiye besmele çekmesini emreder ve şöyle derdi: “Sizden biriniz yemek yediği zaman besmele çeksin. Yemeğe başlarken besmeleyi unutursa: Bismillah fî evvelihi ve âhirihi (Başında da sonunda da bismillah) desin.” (Tirmizî).
12. Şöyle dedi: “Muhakkak ki şeytana, besmele çe-kilmeden başlanan yemekten yemek helaldir.”  (Müslim).

13. Yemek esnasında konuşur ve cömert kim-selerin yaptığı gibi misafirlerinin yemeleri için defa-larca buyur ederdi.
14. Yemek önünden kaldırıldığı zaman şöyle derdi:
«اَلْـحَمْدُ ِللهِ حَـمْداً كَثِيراً طَيِّباً مُباَرَكاً فِيهِ غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلاَ مُوَدَّعٍ، وَلاَ مُسْتَغْنىً عَنْهُ رَبَّناَ»
“Çok, temiz, bereketli, kelimelerle yeterince ifade edilemeyen, terk edilemeyen hamd Rabbimiz Allah’a mahsustur.”  (Buhârî).
15. Bir topluluğun yanında yemek yediği zaman onlar için dua etmeden çıkmazdı ve şöyle derdi: “Oruç tutanlar yanınızda iftar etsinler. Yemeğinizi iyi kişiler yesinler. Melekler de sizin için Allah’a istiğfar etsinler.” (Ebu Dâvûd).

16. Yoksulları misafir eden kimseler için dua eder ve onları överdi.
17. Peygambersallallahu aleyhi ve sellem büyük-küçük, hür-köle, bedevî-muhacir, kim olursa olsun on-larla yemek yemekten çekinmezdi.
18. Oruçlu iken önüne yemek getirilince: “Ben orucum” derdi. (Buhârî ve Müslim). Oruçlu iken yemeğe davet edilen kişiye, davet eden için dua etmesini, oruçlu değilse ondan yemesini emrederdi.
19. Peygambersallallahu aleyhi ve sellem bir yemeğe davet edilir de davet sahibini tanıyan birisi peşine takılırsa vardıklarında ev sahibine şöyle derdi:“Bu adam benim peşime takıldı; dilersen izin ver, dilersen geri dönsün.” (Buhârî).

20. Doyamadıklarından şikâyet edenlere, kendi-lerine o yemeğin bereketli olması için birlikte yeme-lerini, ayrı ayrı yememelerini ve besmele çekmelerini emretti.
21. Peygambersallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyur-du: “Âdemoğlu midesinden daha kötü bir kabı doldur-madı. Ona belini doğrultacak birkaç lokma yeter. Eğer mutlaka yiyecekse midesinin üçte biri yiyecek, üçte biri içecek, üçte biri de nefes içindir.” (Tirmizî, İbn Mâce).

22. Geceleyin evine girdiği zaman yemek arar ve bulamazsa şöyle derdi:
«اَللَّهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنيِ وَاسْقِ مَنْ سَقاَنِي»
 “Allah’ım! Beni yedireni sen de yedir, bana su verene sen de su ver.”(Müslim).
 B- İçmekle İlgili Sünneti:[2]1. Peygambersallallahu aleyhi ve sellem’in içecekler konusundaki sünneti sağlığın korunacağı en mükem-mel sünnettir. Onun en sevdiği içecekler tatlı ve soğuk içeceklerdir. O sütü bazen sade içerdi, bazen de su ile karıştırarak içerdi ve şöyle derdi:
«اَللَّهُمَّ باَرِكْ لَنَا فِيهِ وَزِدْنَا مِنْهُ»
 “Allah’ım! Onu bize bereketli kıl ve ondan bize bol miktarda bağışla.” Devamında şöyle derdi: “Çünkü yiyecek ve içecek olarak sadece süt yeterlidir.” (Tirmizî).

2. Yemeğin üstüne su içmek âdeti değildi. Peygam-bersallallahu aleyhi ve sellem için akşamleyin şıra (nebiz) yapılır, onu sabahleyin, ertesi gece, öbür gün ve gece ile daha sonraki gün ikindiye kadar içerdi. Bundan sonra-ya kalırsa hizmetçiye içirir veya dökerdi.
Bu şıra, içene tat vermesi için içine hurma atılan şıradır. Üç günden sonra, sarhoş edici olacağı endi-şesiyle bu şırayı içmezdi.

3. Mutadı üzere oturarak su içerdi. Ayakta içmeyi yasakladı. Bir kere ayakta su içti. Bunu mazeret sebe-biyle yaptığı söylendi. Bir görüşe göre ayakta su içmeyi yasakladığı için oturarak su içme neshe uğradı. Bir görüşe göre de her ikisi de caiz olduğu için hem oturarak, hem de ayakta içti.
4. Üç solukta içer ve: “Böylesi daha kandırıcı ve sağlık için daha elverişlidir” derdi. (Müslim). Şöyle buyu-rurdu: “Sizden biriniz su içerken bardağa solumasın, fakat kabı ağzından uzaklaştırsın.” (Tirmizî, İbn Mâce). Bardağın kırık yerinden içilmesini ve içeceğe üflen-mesini yasakladı.

5. Bir şey içeceği zaman besmele çeker, bitirdiği zaman ise Allah’a hamd eder, şöyle buyururdu: “Mu-hakkak ki Allah Teâlâ kulun yediği şeyin üzerine kendisine hamd etmesinden ve içtiği şeyin üzerine kendisine hamd etmesinden hoşlanır.” (Müslim).
6. Peygambersallallahu aleyhi ve sellem’e tatlı su verilir ve gecelemiş suyu tercih ederdi.
7. Bir şey içtiği zaman solunda bulunan kişi daha büyük de olsa onu önce sağındaki kişiye verirdi.
8. Kapların üzerinin bir çöple bile olsa örtülmesini,  ağzının bağlanmasını ve bu esnada besmele çekilmesini emretti.
 

 
--------------------------------------------------------------------------------

[1]    Zâdu’l-Me‘âd (1/142; 2/362).
[2]    Zâdu’l-Me’âd (2/366; 4/209).

bizi takip edin

Find Rahmet peygamberi Sitesi on TwitterFind Rahmet peygamberi Sitesi on FacebookFind Rahmet peygamberi Sitesi on YouTubeRahmet peygamberi Sitesi RSS feed