Get Adobe Flash player

Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem daveti

Loading...
Global Commission for Introducing the Messenger
ramazan

Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem, âilesiyle cinsel ilişkisi sebebiyle cünüp olarak sabaha erişmişse, fecirden yani ezandan sonra gusül abdesti alıp orucunu tutardı. O, Ramazanda oruçluyken bazı hanımlarını öperdi.(36) Oruçlunun öpmesini, su ile ağzı yıkamaya (mazmaza yapmaya) benzetirdi. Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem’in Unutarak Yeyip İçen Kimse Hakkındaki Uygulaması Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem unutarak yiyip içen kimseye orucu kaza ettirmezdi.

Ramazan

İmam İbnu’l-Kayyim rahimehullah şöyle demiştir: Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem orucu açmakta acele eder ve buna teşvik ederdi; sahura kalkar ve buna teşvik ederdi; sahuru geciktirir ve buna teşvik ederdi. Orucu hurmayla açmaya teşvik ederdi, hurma yoksa su ile açılmasını tavsiye ederdi. Bunu teşvik etmesi, onun ümmetine karşı çok müşfik olmasından ve onların iyiliğini düşünmesinden kaynaklanıyordu. Çünkü mide boşken, tatlı olan şeyin verilmesi, vücudun daha kolay kabul etmesini, ondaki enerjiden daha iyi yararlanmasını sağlar. Özellikle görme gücü, tatlıyla artar. Medîne’nin tatlısı hurmadır.

Guidance for Fasting

Onuncu Konu: Oruç Konusundaki Sünneti
 A- Ramazan Orucu Konusundaki Sün-neti:[1]
1. Peygambersallallahu aleyhi ve sellem ancak, ya hilalin kesin bir sûrette görünmesiyle ya da bir tek şahidin tanıklığıyla oruca başlardı. Şâyet hilali görmez ve hiç kimse de hilali gördüğüne şahitlik etmezse, Şaban ayını otuza tamamlardı.
2. Otuzuncu gece görüş alanını bulut kapatır da hilali göremezse Şaban ayını otuza tamamlardı. Hava bulutlu olduğu gün oruç tutmaz, oruç tutulmasını da emretmezdi.

Başlangıçta, biz müslümanlar olarak,  peygamberimizin "Hazreti Muhammed Salla Allahü Aleyhi ve Sellem" yüce bir makamlı ve üstün bir zat olduğunu anlayıp, üstelikle Allah (celle celalühü)'ın onu methettikten sonra insanların Allah'ın peygamberini methetmeye gerek kalmadığnı iyice biliyoruz, fakat Allah (celle celalühü) müslüman olmayanlardan bazılarını peygamberine inandırıp adaletli, sadık ve dürüst bir zat olduğuna şehadet ettirmiştir.

SAFER AYI HAKKINDA BAZI BİLGİLER

Hamd, Allah Teâlâ'ya mahsustur. Salât ve selâm, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in üzerine olsun.

Safer ayı, Muharrem ayından sonra gelen12 hicrî aydan birisidir.

Bazı kimseler: "'Safer' diye adlandırılmasının sebebi; Mekke halkı yolculuğa çıktıkları zaman Mekke'nin insanlardan boşalması ve yalnız kalmasından dolayıdır", demişlerdir.

Umrenin fazîleti

"Hac ve umreyi tam olarak Allah için yapın. (Hac ve umre için ihrama girdikten sonra herhangi bir engel ile hac ve umreden) eğer engellenecek olursanız, kolayınıza gelen kurbanı kesin. Kurban yerine varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. Kim, içinizden hasta olursa veya başında bir eziyet bulunursa, ona fidye olarak; oruç tutması, sadaka vermesi, veya kurban kesmesi gerekir.(Hastalık veya yol emniyeti olmaması gibi sebeplerle haccınızın engellenmesinden) emin olduğunuzda, hacca kadar umre ile faydalanmak isterse, kolayına gelen bir kurban kesmesi gerekir.

İslam ve iman ihsana dâhildir

Allah Teala buyurmuştur ki: “Allah iyilik (ihsan) edenleri sever.”(Bakara 195)

Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem: “Allah Muhsindir, ihsan edenleri sever.”[1]

İhsan[2]: Bu, imanın özü, ruhu ve kemalidir. Bu, dinin en üstün mertebesidir. Allah’ın salih kullarının en önemli ahlakıdır. Bütün üstün ahlakı ve güzel sıfatları kendinde toplamıştır. Allah için kulluğun esası iki hal üzerinde deveran eder: Allah Tebarek ve Teala’nın kudretini ta’zim ve gerek sözle gerekse fiil ile Allah’ın yarattıklarına ihsan.

hazreti_muhammad

Peygamber Efendimiz (sav), Allah'ın "...