Rahmet peygamberi Sitesi

Dünya İslam Birliği - Uluslararası Peygamberi Tanıtma ve Destekleme Komisyonu

شعار الهئية

Dünya İslam Birliği  "Uluslararası Peygamberi (sav) Tanıtma ve Destekleme Komisyonu Sitesi"
Uluslararası Peygamberi (sav) Tanıtma ve Destekleme Komisyonu Sitesi;

İslam Peygamberi Hazret-i Muhammed'i (sav) tanıtma, O'nun hayatı, ahlakı ve bütün insanlık için yaptıklarını açık bir dil ve kanıtlanmış gerçekler ve sayılara dayalı olarak anlatmayı, yapıcı bir diyalog ortamı kurmayı amaçlayan küresel ölçekli, İslami bir sitedir. Site, Uluslararası Peygamberi (sav) Tanıtma ve Destekleme Komisyonu'nun resmi yayın organıdır. Uluslararası Peygamberi (sav) Tanıtma ve Destekleme Komisyonu, merkezi Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde bulunan Dünya İslam Birliği'nden doğmuş, bağımsız kimliğe sahip bir kurumdur.

Amaçlarımız:

1- İslam Peygamberi'ni (sav) Müslüman olmayanlara tanıtmak.

2- İslam Peygamberi (sav) hakkındaki hatalı düşünce ve anlayışları düzeltmek.

3- İslam Peygamberi'nin (sav) imajını bozmaya yönelik yersiz iddia ve propagandaları çürütmek.

4- İnsanlığın sorunlarının çözümü bağlamında İslam Peygamberi'nin (sav) sünnetini, hayatını, ahlak ve yöntemlerini öne çıkarmak.

5- Yerel ve küresel planda bu amaçla harcanan çabaları koordine etmek.

6- Araştırmacılara ve uluslararası medya kuruluşlarına İslam Peygamberi'nin (sav) kişiliği ve mesajı hakkında değişik dillerde sade ve bilimsel malzeme sağlamak.

 

Araçlarımız:

1- Müslüman olmayanlara yönelik ve onlara İslam Peygamberi'ni (sav) tanıtmayı ve desteklemeyi amaçlayan kitaplar ve bültenler hazırlamak.

2-  İslam Peygamberi'nin (sav) şahsını hedef alan saldırıları gözlemek ve bunlara, yasal araçlarla karşılık vermek.

3- İslam Peygamberi'ni (sav) tanıtmak ve desteklemek, O'nun değerli şahsını hedef alan iddia ve karalama çabalarını boşa çıkarmak amacıyla belli başlı dünya dillerinde yayınlanan bir internet sitesi kurmak.

4- İslam Peygamberi'ni (sav) tanıtmak ve desteklemek amacıyla yarışmalar düzenlemek.

5- Kurumun amaçlarını gerçekleştirmek ve medya organları vasıtasıyla yayımlanmak üzere tanıtıcı programların yapımını üstlenmek.

6- Medya organlarında İslam Peygamberi'ni (sav) hedef alan polemiklere cevap vermek üzere İslam Bilginlerine kitaplar yazdırmak.

7- Kurumun amaçlarını gerçekleştirmeye katkıda bulunmak üzere yapılan araştırma, inceleme ve telifleri desteklemek.

8- İslam Peygamberi'yle (sav) ilgili meseleleri görüşmek ve O'nu desteklemek üzere heyetler göndermek, gelen heyetleri karşılamak.

9- İslam Peygamberi'ni (sav) tanıtmak ve desteklemek amacıyla İslam ülkeleri ve diğerlerinde  paneller, konferanslar ve fuarlar düzenlemek, bu amaçla düzenlenmiş panel, konferans ve fuarlara katılmak.

 

www.mercyprophet.org

www.mercyprophet.com

www.mercyprophet.net

www.prophet-of-mercy.com

www.prophet-of-mercy.org

www.prophet-of-mercy.net

 

bizi takip edin

Find Rahmet peygamberi Sitesi on TwitterFind Rahmet peygamberi Sitesi on FacebookFind Rahmet peygamberi Sitesi on YouTubeRahmet peygamberi Sitesi RSS feed