Rahmet peygamberi Sitesi

Dünya İslam Birliği - Uluslararası Peygamberi Tanıtma ve Destekleme Komisyonu

Sevgili Peygamberimizin (sav) Ümmeti Üzerindeki Hakları

Yüce Allah Hepimize Bunlara Göre Davranmayı Nasip etsin!1


Son Peygamber olduğuna inanmak


Yüce Allah buyurdu ki: “Allah’a ve Peygamberine inanın.” (Tegâbün, 8)


Yüce Allah buyurdu ki: “Muhammed, adamlarınızdan birinin babası değildir. O, Allah’ın Elçisi ve Son Peygamber’dir.” (Ahzâb, 40)


2


O’na itaat etmek, O’nu izlemek ve getirdiği dini pekiştirmek


Yüce Allah buyurdu ki: “Aralarında çıkan uyuşmazlıklarda Seni hakem tutup sonra da verdiğin kararla ilgili olarak bir darlık hissetmedikçe ve işi tamamıyla Sana teslim etmedikçe inanmış olmazlar!” (Nisâ, 65)


Yüce Allah buyurdu ki: “Peygamber size ne getirirse alın, neden sakındırırsa onu da terk edin!” (Haşr, 7)


3


O’nu kendinden, anne babasından, hatta çocuklarından fazla sevmek


Yüce Allah buyurdu ki: “De ki: Eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, aşiretiniz, biriktirdiğiniz mallar, bozulmasından endişe ettiğiniz ticaret, hoşunuza giden evler, eğer size Allah’tan, Peygamberinden ve onun yolunda cihat etmekten daha sevimli geliyorsa, o takdirde Allah’ın emri gelinceye kadar bekleyin. Allah, yoldan çıkmışlar topluluğuna asla yol göstermez.” (Tevbe, 24)


Peygamberimiz (sav) buyurdu ki: “Sizden biri, ben kendisine, babasından çocuğundan ve bütün insanlardan daha sevimli gelmedikçe inanmış olmaz.” (Buharî-Müslim)


4


O’nun ilgili aşırılıktan kaçınmak


Yüce Allah buyurdu ki: “Elinden bir şey gelmez. Allah dilerse tevbelerini kabul eder, dilerse onlara azap eder. Çünkü onlar zalimdirler.” (Âl-i İmrân, 128)


Peygamberimiz (sav) buyurdu ki: “Hıristiyanların Meryem oğlu İsa’yı aşırı övdükleri gibi siz de beni aşırı övmeyin.” (Buharî-Müslim)


5


O’na yardım etmek


Yüce Allah buyurdu ki: “O’na inanan, O’na destek veren, O’na yardım eden ve O’nunla indirilen Nur’un peşinden gidenler var ya, işte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmrân, 157)


6


O’nun çağrısını yaymak


Yüce Allah buyurdu ki: “De ki: Bu benim yolumdur, ben ve bana uyanlar Allah’a basiret üzere davet ederiz.” (Yusuf, 108)


Peygamberimiz (sav) buyurdu ki: “Benden bir ayet-i kerime olsun tebliğ edin/ulaştırın.” (Buharî)


7


O’na saygı gösterip makamını yükseltmek


Yüce Allah buyurdu ki: “Allah’a ve Peygamberine inanmanız, O’nu desteklemeniz, saygı göstermeniz, gece gündüz tesbih ederek yüceltmeniz için Biz seni bir şahit, bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik.” (Feth, 8-9)


8


Ailesini, eşlerini, arkadaşlarını (Sahabe) sevmek ve saygı göstermek


Yüce Allah buyurdu ki: “De ki: Bunun için sizden bir ücret beklemiyorum. Yakınlara sevgi göstermek yeter.” (Şûrâ, 23)


Yüce Allah buyurdu ki: “Peygamber, müminler için kendi canlarından, hanımlarından ve annelerinden daha önceliklidir.” (Ahzâb, 6)


Peygamberimiz (sav) buyurdu ki: “Ashabıma sövmeyin.” (Buharî-Müslim)


Peygamberimiz (sav) buyurdu ki: “Aranızda iki emanet bırakıyorum: Allah’ın Kitabı ve Ehli Beytim. O ikisi Havz’a varıncaya kadar ayrılmazlar.” (Buharî-Müslim)


9


O’nun ismi anıldıkça Salat ve Selam okumak


Yüce Allah buyurdu ki: “Muhakkak Allah ve melekleri Peygambere salat ederler. Ey inananlar, öyleyse siz de O’na salat edin, bol selam edin.”


( Ahzâb, 56)


Peygamberimiz (sav) buyurdu ki: “Gerçek cimri, yanında adım anıldığında bana salat etmeyendir.” (Buharî-Müslim)


10


O’nun dostlarını sevmek, düşmanlarına buğzetmek


Yüce Allah buyurdu ki: “Allah'a ve ahiret gününe iman eden hiçbir topluluk bulamazsın ki, Allah'a ve Peygamberine başkaldıran kimselerle bir sevgi bağı kurmuş olsunlar.” (Mücâdele, 22)


11


Yüce Allah’a ancak dininin emir ve yasaklarına uygun kulluk etmek


Yüce Allah buyurdu ki: “Her hangi bir konuda ayrılığa düştüğünüzde Allah’a ve ahiret gününe iman ediyorsanız onu Allah’a ve Peygambere havale edin.” (Nisâ, 59)


Peygamberimiz (sav) buyurdu ki: “Emrimiz olmayan bir –dini- amelde bulunan kimsenin yaptığı reddedilir.” (Buharî-Müslim)


12


O’nun hayatını öğrenmek ve O’na uymak


Yüce Allah buyurdu ki: “Sizin için Allah Resulü’nde çok güzel bir örnek vardır.” (Ahzâb, 21)


13


O’nun mescidi, kabri ve şehrinin saygınlığına (Harem oluşuna) uygun davranmak


Yüce Allah buyurdu ki: “Ey inananlar! Seslerinizi Peygamberin sesinin üstünde yükseltmeyin. O’na birbirinize yaptığınız gibi bağırmayın.” (Hucurât, 2)


Peygamberimiz (sav) buyurdu ki: “Allahım! Kabrimi tapılan bir puta çevirme!” (Ahmed bin Hanbel)


Peygamberimiz (sav) buyurdu ki: “…. Medine’yi harem kıldım.” (Buharî-Müslim)

bizi takip edin

Find Rahmet peygamberi Sitesi on TwitterFind Rahmet peygamberi Sitesi on FacebookFind Rahmet peygamberi Sitesi on YouTubeRahmet peygamberi Sitesi RSS feed