Rahmet peygamberi Sitesi

Dünya İslam Birliği - Uluslararası Peygamberi Tanıtma ve Destekleme Komisyonu

ON BİRİNCİ HADİS

İbrahim b. Sa’d, babası yoluyla dedesinin şöyle dedi­ ğini rivayet eder: “Müslümanlar Medine’ye geldiğinde, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, Abdurrahman (b. Avf) ile Sa’d b. Rebi’yi kardeş yaptı. Sa’d, Abdurrahman (b. Avf)’a, ‘Ben, Ensardan malı en çok olanım. Malımı ikiye bölece­ ğim. İki tane hanımım var. Bak, hangisi hoşuna giderse bana söyle de onu (senin için) boşayayım. İddeti sona er­ diğinde de onunla evlen.’ dedi. Abdurrahman (b. Avf) ise şöyle cevap verdi: ‘Allah, aileni ve malını sana mübarek kılsın. Sizin çarşınız nerede? Bana, Benî Kaynuka çarşısını

Siyer-i Nebi Konusunda Kırk Hadis

göster!’ Abdurrahman (b. Avf) çarşıdan döndüğünde, ya­ nında oldukça fazla peynir ve yağ vardı. (Buhârî)

Hadisin Kısa Anlamı

Bu, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in, Sa’d b. Rebi’ ile Abdurrahman b. Avf radıyallahu anh’ı kardeş yapmasın­ dan bahseden hadisin bir bölümüdür. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in Muhacirlerle Ensar arasında yaptığı ilk iş (amel), onları kardeş yapmak oldu. Ki bu sayede birbir­ leriyle tanışma, kaynaşma ve yardımlaşma şeklindeki bü­ yük hede er gerçekleştirilebilsin. Bu kardeşlik, büyük he­ de eri gerçekleştirmek için yapılmıştı. . Sa’d, bu hadiste, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in emrine itaat ederek, Allah Teâlâ ve Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem’in rızası­ nı kendi sevdiği şeylere tercih ederek benzeri bulunmayan bir kardeşlik göstermiştir. Yine bu hadiste, ­o sırada yoksul olan­ Abdurrahman b. Avf’ın ahlâkının yüceliğini, “yeni kardeş”inin malını ve ailesini istemediğini ve onun yaptığı iyilik karşısında ona dua ettiğini görüyoruz.

Hadisten Çıkarılacak Dersler

1­ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in güzel eğitimi; ashabının can ve mal konusunda göstermesi gereken kar­ deşliği açıklaması.

2­ Kazanmayı sevdirme. Yetişkin kimselerin, ­ticaret ya da zanaat gibi vasıtalarla­ geçimlerini sağlayacak bir şeylerle ilgilenmelerinde herhangi bir sakınca yoktur. Kuş­

Siyer-i Nebi Konusunda Kırk Hadis

kusuz bu, bağışlarla geçinmekten ve diğer insanların eline bakmaktan (veya bir şeyler vermesini beklemekten) daha üstündür.

3­ Kardeşliği sevdirme ve zenginin fakiri kendine tercih etmesinin güzelliği. Kişinin, kendisine bu tür bir teklifte bu­ lunan kimseye dua ve teşekkür ederek karşılık vermesi.

4­ Her kim, bir şeyi doğru bir niyetle terk ederse, Allah o kimseye, terk ettiği şeyden daha hayırlısını verir.

Sorular

* Hadis metnini ezberden oku.

* Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, niye Muhacir ile En­ sar arasında kardeşlik tesis etti?

* Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in, Ensar’dan olup da Abdurrahman b. Avf radıyallahu anh ile kardeş yaptığı ki­ şinin adı nedir?

bizi takip edin

Find Rahmet peygamberi Sitesi on TwitterFind Rahmet peygamberi Sitesi on FacebookFind Rahmet peygamberi Sitesi on YouTubeRahmet peygamberi Sitesi RSS feed