Rahmet peygamberi Sitesi

Dünya İslam Birliği - Uluslararası Peygamberi Tanıtma ve Destekleme Komisyonu

ON İKİNCİ HADİS

Câbir radıyallahu anh’dan rivayet edildiğine göre, o, bir defasında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabıy­ la birlikte Medine’ye dönerken, büyük ağacı çok olan bir vadide kendilerine gün ortası sıcağı erişti. Bunun üzerine Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem devesinden indi. İnsanlar ağaçlar altında gölgelenmek için dağıldılar. Rasûlullah sal- lallahu aleyhi ve sellem de Semura ağacının altına inip kılıcını o ağaca astı. Biz bir süre uyuduk. Aniden, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in bizi çağırdığını işittik. Bir de baktık ki, ya­ nında (müşrik) bir bedevî duruyor. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Kuşkusuz şu bedevî, ben uyur-Siyer-i Nebi Konusunda Kırk Hadis

ken kılıcımı kınından sıyırmış. Elinde, kılıç kınından sıyrılmış haldeyken uyandım. Bedevî, ‘Seni benden kim koruyabilir?’ dedi. Bunun üzerine ben, üç defa ‘Allah!’ dedim.” Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem o bedevîyi ceza­ landırmadı, o adam da oraya oturdu.” (Muttefekun aleyh)

Hadisin Kısa Anlamı

Bu, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in sahip olduğu yüce ahlâkın bir bölümünü açıklayan bir hadistir. Kuşkusuz bir kimsenin, kendisine kötülük yapan kimseyi affetmesi zordur. Sadece ondan gördüğü eziyeti değil, onu da yok et­ mek ister. Bedevî, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’i öldür­ mek istemişti. Ancak Allah Teâlâ, Kendisine tevekkül ettiği için onu kurtarmıştır. Bununla birlikte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bedevîyi affetmiş ve onu cezalandırmamıştır.

Hadisten Çıkarılacak Dersler

1­ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in affediciliğinin mükemmelliği.

2­ Üstün ahlâkî özellikleri yayma: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ashabının haberi olmadan o bedevîyi affede­ bilirdi. Ancak o, ashabını üstün ahlâk üzere eğitmek ve bu hususta onlara örneklik teşkil etmek için çok istekliydi.

3­ Yüce Allah’a güvenmek ve O’na gerçek anlamda tevekkül etmek, kulu kötü her şeyden korumada yeterlidir. 4­ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in, Allah Teâlâ’nın şu âyetine olan yakînî imanından ötürü hiçbir zaman ken­

Siyer-i Nebi Konusunda Kırk Hadis

disine koruyucu kişiler (badigard) edinmemiştir: “Allah, seni insanlardan korur.” (Mâide, 67)

Sorular

* Hadis metnini ezberden oku.

* “el­Kâile/Gün ortası sıcağı” ne demektir? Bu kelime Kur’an’da geçiyor mu?

* Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in affına dair başka bir örnek göster.

bizi takip edin

Find Rahmet peygamberi Sitesi on TwitterFind Rahmet peygamberi Sitesi on FacebookFind Rahmet peygamberi Sitesi on YouTubeRahmet peygamberi Sitesi RSS feed