Rahmet peygamberi Sitesi

Dünya İslam Birliği - Uluslararası Peygamberi Tanıtma ve Destekleme Komisyonu

ON DÖRDÜNCÜ HADİS

Enes b. Mâlik radıyallahu anh’dan, şöyle dediği riva­ yet edilmiştir: “Çoluk­çocuğa Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’den daha fazla merhamet gösteren bir kimse görme­ dim. İbrahim, Medine’nin çevresindeki bir süt anneye veril­ mişti. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, bizi de yanına alarak oraya giderdi. Ev tüterdi, İbrahim’in süt babası demirciydi. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, İbrahim’i alıp öper, sonra da dönerdi.” (Muttefekun aleyh)

Hadisin Kısa Anlamı

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, oğlu İbrahim doğdu­ ğunda, onu süt emzirme konusundaki Arap âdetince Medine yaylasındaki bir ev halkına verdi. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve

Siyer-i Nebi Konusunda Kırk Hadis

sellem, oğlunun süt babasının evine gidip gelirdi. İbrahim’in süt babası demirciydi. Demirin dumanı, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in eve girmesine engel olmuyordu. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, oğlunu kucaklıyor ve onu öpüyordu.

Hadisten Çıkarılacak Dersler

1­ Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in, çocuklara ve za­ yı ara karşı gösterdiği eşsiz ahlâkı ve merhameti.

2­ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in tevâzusu: O, bir demircinin yanına gidiyor, içi duman dolu evine giriyordu. 3­ Çocuğa olan merhametin ve onları öpmenin fazi­

leti.

4­ Çocuğu süt anneye vermenin caiz oluşu.

Sorular

* Hadis metnini ezberden oku.

* “Demirci, süt babası” kelimelerinin anlamları nedir? * Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in, Medine’nin yay­

lasında süt anneye verilmiş olan oğlunun adı nedir?

bizi takip edin

Find Rahmet peygamberi Sitesi on TwitterFind Rahmet peygamberi Sitesi on FacebookFind Rahmet peygamberi Sitesi on YouTubeRahmet peygamberi Sitesi RSS feed