Rahmet peygamberi Sitesi

Dünya İslam Birliği - Uluslararası Peygamberi Tanıtma ve Destekleme Komisyonu

YİRMİNCİ HADİS

Ebu Hâzim’den, şöyle dediği rivayet edilmiştir: Sehl b. Sa’d radıyallahu anh’ın şöyle dediğini işittim: “Bir gün bir kadın, bir bürdeyle geldi ve ‘Ey Allah’ın Rasûlü, bu bürde­ yi kendi elimle dokudum, onu sana giydireceğim.’ dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de o bürdeyi aldı, zaten böyle bir bürdeye ihtiyacı vardı. Sonra bu bürde sırtında onun izarı olmuş halde bizim yanımıza çıktı. Orada bulu­ nan topluluktan bir adam, “Ey Allah’ın Rasûlü, onu bana giydir!” dedi. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, “Tamam”

Siyer-i Nebi Konusunda Kırk Hadis

cevabını verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mecliste oturuyordu. Sonra evine döndü, o bürdeyi çıkarıp dürdü, ardından onu isteyen adama gönderdi. Oradaki topluluk, o adama, “Sen iyi yapmadın. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in hiçbir isteyeni reddetmediğini bildiğin halde bunu ondan istedin.” dediler. Adam şöyle cevap verdi: “Allah’a yemin olsun ki, o bürdeyi ancak öldüğüm gün kefenim ol­ ması için istedim.” Sehl dedi ki: “Gerçekten de o bürde, o adamın kefeni oldu.” [Buhârî]

Hadisin Kısa Anlamı

Daha önce ashabın, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in bedeniyle teberrük konusundaki isteklerine işaret edilmiş­ ti. Burada da ashabdan biri, sahabe kadınlarından birinin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’e giydirmiş olduğu bir el­ biseyi istiyor. Oysa Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in o el­ biseye ihtiyacı vardı. Sahabî o elbiseyi isteyince Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem evine döndü, o elbiseyi çıkarıp dürdü, ardından o adama gönderdi. Ashab, yaptığından dolayı o adamı kınadı. Ancak o sahabî, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in giymiş olduğu o elbisenin, kefeni olmasını ümit ettiğini söyledi, nitekim böyle de oldu.

Hadisten Çıkarılacak Dersler

1­ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in ahlâkının güzel­ liği ve cömertliğinin genişliği: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ihtiyacı olan yeni bir elbise giymişti. O elbiseyi ancak

Siyer-i Nebi Konusunda Kırk Hadis

bir defa giymişti ki, bir sahabînin istemesi üzerine onu çı­ karıp o sahabîye verdi.

2­ Ashabın arasında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in cömertliğinin biliniyor oluşu.

3­ Ashab radıyallahu anhum’un, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in bedenine dokunan şeyleri teberrüken elde etme istekleri.

4­ Bir şeye ihtiyaç duymadan önce onu hazırlamanın caiz olduğu.

Sorular

* Hadis metnini ezberden oku.

* Sahabe, niçin elbiseyi isteyen kişinin bu isteğini hoş karşılamadı?

* Bürdeyi isteyen sahabî, onu niçin istedi?

bizi takip edin

Find Rahmet peygamberi Sitesi on TwitterFind Rahmet peygamberi Sitesi on FacebookFind Rahmet peygamberi Sitesi on YouTubeRahmet peygamberi Sitesi RSS feed